Turski Jezik

iStock_000006280841SmallŠta bi trebalo da zna svako ko je zainteresovan da nauči turski jezik?

 • Turski jezik je po broju ljudi koji ga govore šesti jezik na svetu.
 • Izuzetno je harmoničan jezik, sa osam samoglasnika u alfabetu.
 • U gramatici postoje striktna pravila, zanemarljivo malo je izuzetaka.
 • Po svojoj strukturi toliko je logičan, da je ova struktura uzeta kao osnova za veštački jezik, esperanto. Nove reči se dobijaju tako što se sufiksi dodaju na koren reči.
 • Učiti jedan orijentalni jezik potpuno je drugačije i specifično iskustvo.
 • U turskom jeziku se nikada ne menja koren reči, već se nove reči dobijaju tako što se nastavci dolepljuju na koren. Sama struktura čini da učenje jezika bude lako.
 • Tursko pismo se sastoji od 29 glasova
 • U turskom jeziku ne postoji rod!

ZADOVOLJSTVO NAM JE ŠTO MOŽEMO DA VAS POZOVEMO DA SA NAMA:

 • naučite turski jezik i usavršite Vaše jezičke sposobnosti
 • naučite više o turskoj kulturi i tradiciji
 • saznate o savremenom načinu života u Turskoj
 • olakšate Vaše poslovanje koje je vezano za Tursku
 • učinite prijatnijim Vaš odmor u Turskoj
 • svoje znanje turskog jezika dovedete do najvišeg nivoa

Kurs turskog jezika

Program nastave

NIŽI POČETNI STEPEN A1

Naši polaznici nakon prvog stepena nauče predstavljanje na turskom, turski alfabet i sistem glasova (vokalnu harmoniju). Mogu da izraze nazive stvari iz svoje okoline, porodice i rođaka, zanimanja i vreme (sate).

Na ovom stepenu uče se reči koje se upotrebljavaju prilikom kupovine. Polaznici mogu da uspostave potrebne dijaloge na pijaci, u supermarketu, restoranu, prodavnici, bolnici. Takođe, uče i nazive turskih jela, odeće, voća i povrća, životinja i različitih proizvoda. Mogu da govore prostim rečenicama, koristeći sadašnje, buduće, prošlo vreme i aorist. Uče i građenje i upotrebu pasivnih rečenica u turskom.

    A 1

    NIŽI POČETNI 
    LALE KITAP 1. KNJIGA       (Ukupno 64 časova)    

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI POČETNI STEPEN A2

Naši polaznici po završetku ovog stepena mogu sa lakoćom da izraze svoja osećanja i razmišljanja na turskom. Uče imena sportova, muzičke termine, imena prevoznih sredstava. Poseduju i obilne informacije o Turskoj. Uče i nazive sredstava za komunikaciju, kao što su računar i njegovi delovi i električni aparati. Mogu da uspostave dijaloge koji su im potrebni prilikom kupovine u prodavnicama.

A 2

    VIŠI POČETNI   
    LALE KITAP 2. KNJIGA    
    (Ukupno 64 časova)    

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Po završetku trećeg stepena, naši polaznici poseduju obimne informacije o strukturi porodice, odabiru zanimanja, strukturi kuće, karakteristikama životinja, vrstama jela, karakteristikama godišnjih doba, kulturnim vrednostima naroda, bolestima, tehnološkom razvoju, korišćenju slobodnog vremena, razlikovanju voća i povrća, piću, pričama o životu poznatih ličnosti, praznicima i svetu iz crtanih filmova.

Na naprednom nivou istražuju imenice, prideve, posvojne sufikse, priloge, zamenice. Razumeju složene rečenice i mogu da sastave rečenice ovakve vrste.

B 1

    SREDNJI
    LALE KITAP 3. KNJIGA    
    (Ukupno 96 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI NAPREDNI STEPEN B2

Na ovom stepenu ovladacete poznavanjem i razlikovanjem književnih vrsta kao što su: priča, roman, ep(destan), pozorišni komad, biografija, anegdota i dr. Iz gramatike, naučićete metaforu, građu rečenica, predloge i veznike, glagole tj. vremena i razlikovaćete prenesena značenja rečenica i pasusa. Takođe ćete raditi i brojna vežbanja iz prethodno navedenih nastavnih jedinica. Po zasvršetku ovog kursa, biće Vam dodeljen sertifikat C1- stepena, a u skladu sa normama evropskog jezičkog pasoša.

B2

    NIŽI NAPREDNI GÖKKUŞAĞI3
    (Ukupno 96 časova)    

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C1/C2

Po završetku ovog stepena, naši polaznici svoje znanje podižu na napredniji nivo. Polaznici koji su pre ovog stepena naučili sve gramatičke partije, usmerivši se u potpunosti na to da što bolje govore turski, svoje veštine podižu na najviši nivo. Na ovom stepenu susreću se sa temama kao što su: putevi uspeha (postajanja uspešnim), svet bioskopa, uticaj prirodnih nepogoda na svet i ljude, naši talenti, mediji i sredstva komunikacije, periodi života čoveka, grane sporta, uticaj boja na čoveka, štetne navike, Turska sa svih aspekata, važne istorijske ličnosti, hobiji ljudi, istorija i moć novca, naša osećanja, velelepna zdanja u svetu i divlji život životinja. Aktivno pričajući, oni mogu na turskom da izraze svoja osećanja i razmišljanja o ovim temama.

C1/C2

NAPREDNI 
GÖKKUŞAĞI TÜRKÇE 4 KNJIGA
(Ukupno 96 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)