Švedski jezik

Švedski jezik se kao poseban javlja u VIII veku. Spada u grupu germanskih i može se opisati kao jezik sličan nemačkom i engleskom. Veoma je melodičan, gramatika je slična engleskoj dok je leksika bliža nemačkoj.

Zvaničan je jezik u skandinavskim zemljama.

Karakterisitike švedskog jezika ogledaju se u:

Ima samo dva roda (zajednički i neutralni);

dva padeža (nominativ i genitiv).

 

U upotrebi je melodijski akcenat koji je nestao iz većine indoevropskih jezika.

Švedski jezik se lako uči, kako pisanje tako i konverzacija.

zastava Svedske

Zanimljivost:

Kao i svaki narod koji, kada čuje stranca da govori njegovim jezikom, tako će i Šveđani postati otvoreniji za ostvarivanje bližih kontakata ukoliko im se obratite na njihovom jeziku.

Ukoliko Vam se dopada ovaj neobično lagan jezik pritom planirate odlazak u neku od Skandinavskih zemalja, nudimo Vam mogućnost da isti naučite od maternjeg govornika.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po dva časa u terminima koji se dogovaraju sa polaznicima i profesorom.

Sam program nastave švedskog jezika izgleda ovako:

Početni stepen A se sastoji iz tri dela, prema tabeli:

Početni Nivo Dnevno Sedmično Ukupno trajanje
A1 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
A2 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
A3 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca

Svaki polaznik nakon završenog celog stepena A dobija sertifikat o stečenom znanju.

 

Srednji stepen B se sastoji iz tri dela, dok se viši stepen C sastoji od samo jednog dela, prema tabeli:

Srednji Nivo Dnevno Sedmično Ukupno trajanje
B1 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
B2 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
B3 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
Viši Nivo Dnevno Sedmično Ukupno trajanje
C1 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca
C2 I (32 časa) 2 časa 2 dana 2 meseca

Svaki polaznik nakon završenog celog stepena B ili C dobija sertifikat o stečenom znanju.

 

 Viši napredni stepen traje samo 3 meseca i nije podeljen po nivoima, delovima. C3 stepen se može nazvati i konverzacijskim stepenom, s obzirom na to da se ne uči gramatika, već se primenjuje stečeno, obogaćuje se fond reči i doteruju finese izražavanja.

Viši napredni Nivo Dnevno Sedmično Ukupno trajanje
C3 I (48 časa) 2 časa 2 dana 3 meseca