Španski jezik

U edukativnom centru Bejza možete naučiti/usavršiti i španski jezik. Veliko interesovanje za ovaj jezik, kojim govori 400 miliona ljudi, podstaklo nas je da ga uvrstimo u našu ponudu.

Tečaj je podeljen na tri stepena, početni, srednji i napredni. Nastava se odvija u malim grupama, i u potpunosti je multimedijalno podržana. Prijavni formular možete popuniti u našim prostorijama i započeti sa tečajem čim se formira grupa. Prijave za sve kurseve u našoj školi su u toku preko cele godine. Škola je otvorena sedam dana u nedelji, te stoga postoji veliki broj slobodnih termina, počev od prepodnevnih, popodnevnih i večernjih.

Kurs španskog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A1

U okviru ovog nivoa, polaznici usvajaju osnovna fonetička znanja o pismu, uče pravila pisanja i izgovora. Takođe uče osnove španske gramatike, kao i elementarni vokabular koji im omogućavaju lakšu komunikaciju.

    A 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI SREDNJI STEPEN A2

Ovaj nivo predstavlja nastavak prethodnog. Uz dopunu prethodno stečenog znanja gramatike i vokabulara studenti će biti u stanju da se sa lakoćom izražavaju i vode konverzaciju u svakodnevnim situacijama.

    A 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Na ovom nivou, učenici obogaćuju stečena znanja, povećava se fond reči, a samim tim je konverzacija mnogo lakša. Uče se kompleksnije gramatičke konstrukcije, i usavršavaju se veštine čitanja i pisanja.

    B 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Na ovom nivou, nadograđuju se sva prethodno stečena znanja i omogućava se kompleksnija konverzacija. Polaznici koji završe ovaj nivo će moći da sa lakoćom gledaju i prate španske filmove, slušaju diskove i čitaju novinske članke.

    B 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIZI NAPREDNI STEPEN C1

Na stepenu “C“ učenici u potpunosti usavršavaju znanje španske gramatike i povećavaju fond reči. Na kraju ovog stepena, trebalo bi da budu u stanju da razumeju sve što čuju i pročitaju.

    C 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C2

C2 nivo podrazumeva znanje španskog jezika na nivou izvornih govornika. Učenici koji završe ovaj stepen, biće u stanju da polažu ispit DELE ( Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera).

    C 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)