Ruski jezik

Pripada grupi slovenskih jezika i piše se ruskim pismom koje se gradi uz osnove ćirilice.

Ovaj jezik je zvaničan jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije, a danas se govori još i u zemljama Moldavije, Jermenije, Izraela, Letonije kao i Estonije. Broj ljudi koji ga govori u svetu iznosi 285 miliona, od čega je 160 miliona onih kojima je to maternji jezik.

Edukativni centar Bejza uvrstio je u svoju ponudu i kurs ruskog jezika, na taj način vodeći računa o onome što polaznici žele i onome što je danas svakako potrebno, jer iz dana u dan raste broj zainteresovanih za učenje ruskog jezika kako zbog same ljubavi tako i zbog lakšeg pronalaženja posla.

Kurs ruskog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A

Početni stepen ruskog jezika podrazumeva intenzivno učenje ruske gramatike, pisanja, čitanja i izgovora. Posebna pažnja poklonjena je konverzaciji i slušanju. Polaznici na ovom stepenu, koristeći vremena, mogu da sastave jednostavne rečenice i da se izraze na jednostavan način pomoću naučenih fraza i izraza. Ovaj stepen im omogućava da pišu i govore jednostavno i uopšteno o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, kao i da se sporazumevaju sa sagovornikom u okviru mogućnosti koje im pruža stečeno znanje o glagolskim vremenima.

     A 1     

     POČETNI STEPEN    

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI SREDNJI STEPEN A2

Na ovom stepenu polaznikovo znanje gramatike i nivo upotrebe jezika napreduju. Ovaj stepen ga priprema za srednji stepen ruskog jezika. Vokabular se brzo obogaćuje. Ponovo se detaljnije obrađuju vremena i polaznik može sa lakoćom da razume ono što pročita i da izrazi svoje želje u pisanoj formi, pomoću pojmova koje je naučio. Na kraju ovog stepena polaznici bi trebalo da se bez problema sporazumevaju u svakodnevnim situacijama i pišu kompleksnije rečenice.

     A 2

     NIŽI SREDNJI STEPEN     

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Srednji stepen mogu pohađati polaznici koji su završili niži srednji stepen, kao i oni koji prilično tečno govore ruski jezik. I ovaj stepen podrazumeva intenzivno učenje gramatike ruskog jezika, pisanja, izgovora, čitanja, kao i slušanje. Polaznici vežbaju vođenje konverzacije, dobijaju bogata gramatička vežbanja. Na kraju ovog stepena oni mogu da vode konverzaciju sa sagovornikom o raznim temama, da pišu kompleksne rečenice i paragrafe, čitaju i razumeju cele pasuse i da se sadržajno verbalno izraze o određenoj temi.

     B 1     

SREDNJI STEPEN

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Viši srednji stepen je predviđen za polaznike koji su završili srednji stepen, poseduju visok stepen znanja ruskog jezika i govore ga tečno i čisto. Gramatika se uči do najsitnijih detalja, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji, koja treba da bude fluentna i sa što manje grešaka. Četiri veštine (pisanje, slušanje, konverzacija i čitanje) se u potpunosti razvijaju i utemeljuju. Prilikom komunikacije polaznici su u mogućnosti da koriste svoj napredni vokabular, složene glagole i konstrukcije. Mogu da vode konverzaciju sa sagovornikom o raznim temama. Polaznici koji su dospeli do ovog nivoa, mogu da gledaju filmove na jeziku koji uče, slušaju diskove i u poziciji su da razumeju sve to sa lakoćom.

     B2

     VIŠI SREDNJI STEPEN     

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI NAPREDNI STEPEN C1

Polaznici koji su dospeli do ovog stepena uspešno i precizno mogu formulirati i preneti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno mogu opisati i predstaviti složene teme. Mogu razumeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za svoju struku. Mogu se razgovetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik mogu koristiti uspešno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke mogu razumeti TV programe i filmove.

C1

     NIŽI NAPREDNI      STEPEN

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C2

Polaznici koji su dospeli do ovog stepena, ili oni koji nakon urađenog testa provere znanja žele da nastave sa učenjem jezika od ovog stepena mogu da očekuju da njihov vokabular i konverzacija napreduju do nivoa karakterističnog za ljude kojima je ruski maternji jezik. U isto vreme, oni su spremni za kvalifikacioni ispit u nadležnoj ustanovi.