Poljski jezik

Kurs poljskog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A1

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou razume i zna da koristi obične izraze i veoma jednostavne izjave koje se tiču određenih potreba iz svakodnevnog života. Zna da formuliše pitanja iz oblasti ličnog života koje se odnose npr. na mesto u kojem živi, ljude koje poznaje i stvari koje poseduje, kao i da odgovara na navedena pitanja. Zna da predstavi sebe i druge. Zna da vodi razgovor pod uslovom da sagovornik govori polako, razumljivo i spreman je na pomoć.

A1 Hurra!!! Po polsku 1 (Ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

NIŽI POČETNI STEPEN A2

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou razume izjave i često korišćene izraze u okviru tema vezanih sa svakodnevicom ( kao što su, npr. osnovne informacije koje se tiču sagovornika, njegove porodice, kupovine, poslovne sredine ). Zna da se sporazume u rutinskim, običnim komunikacionim situacijama koje zahtevaju jedino neposrednu razmenu rečenica na poznate, tipične teme. Zna da opiše na jednostavan način svoje poreklo i sredinu u kojoj živi, kao i da započne teme vezane za najvažnije potrebe svakodnevice.

A2

Hurra!!! Po polsku 2 (ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou razume značenje informacija sadržanih u jasnim, standardnim izjavama koje se tiču poznatih stvari i događaja tipičnih za posao, školu, slobodno vreme itd. Zna da se snađe u većini komunikacionih situacija koje mogu da se dogode tokom putovanja po oblasti gde se govori na učenom jeziku. Zna da stvara jednostavne, zbijene izjave usmene i pismene na teme koje su joj poznate ili se njima zanima. Zna da opiše svoja iskustva, događaje, nadanja, maštanja, namere ukratko obrazlažući ili objašnjavajući svoje stavove i planove.

B1

Hurra!!! Po polsku 3 (ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

60 časova(4 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou razume značenje informacija sadržanih u složenim tekstovima na određene i apstraktne teme zajedno sa razumevanjem diskusije na tehničke teme iz oblasti njene specijalizacije. Zna da se sporazumeva u toj meri tačno i spontano da vodi običan razgovor sa izvornim govornikom ne prouzrokujući pri tome napetost sa bilo koje strane. Zna – u širem obimu teme – da formuliše jasne i detaljne izjave usmene i pismene kao i da objašnjava svoj stav u diskusiji uzimajući u obzir dobre i lose strane svih rešenja.

B2

Kiedyś wrócisz tu… cz. I (ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)

NIŽI NAPREDNI STEPEN C1

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou razume širi obim teških, dužih tekstova i zna da u njima zapazi takođe skriveno značenje izraženo neposredno. Zna da govori tačno, spontano, bez većeg truda pronalazi pravu formulaciju. Efikasno i slobodno zna da se služi jezikom u školskim, društvenim ili poslovnim kontaktima. Zna da pismeno i usmeno formuliše jasne, dobro izgrađene, detaljne izjave koje se tiču složenih problema, vešto i pravilno koristeći principe organizacije izjava, spone, pokazatelje spajanja tekstova.

C1

Kiedyś wrócisz tu… cz. II (ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)

VIŠI NAPREDNI STEPEN C2

Osoba koja se služi jezikom na ovom nivou može sa lakoćom da razume praktički sve što čuje ili pročita. Zna da sažima informacije koje potiču iz raznih izvora pismenih ili usmenih na logičan način rekonstruišući sadržane u njima teze i objašnjenja. Zna da izražava svoja mišljenja tačno, spontano, precizno pri čemu suptilno razlikuje značenjske nijanse čak u složenijim izjavama.

C2

W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców (ukupno 120 časova)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

30 časova(2 meseca)