Nemački jezik

iStock_000036615488SmallSve popularniji nemački jezik po broju polaznika i interesovanju visoko se kotirao i u edukativnom centru Bejza. U Bejzi možete naučiti ili usavršiti nemački jezik na svim nivoima. Svi kursevi su bazirani na evropskim standardima. Nastava se odvija u malim grupama, učionice su multimedijalno opremljene i koriste se najsavremenije metode učenja stranog jezika – učiti strani jezik onako kako ste naučili maternji jezik: slušanjem, ponavljanjem, gledanjem. Časovi su bazirani na komunikativnom pristupu. Polaznici koji imaju predznanje iz nemačkog jezika mogu uraditi ulazni test za utvrđivanje tačnog stepena i nivoa znanja. Test je pismenog tipa, besplatan je i može se uraditi svakog dana od 10-18 časova u prostorijama škole.

Kurs nemačkog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A1

Početni stepen je namenjen polaznicima koji nikada nisu učili nemački jezik. Na ovom stepenu polaznik dobija elementarno znanje nemačkog jezika, uključujući i osnovnu gramatiku. Putem vežbanja govora, razumevanja, čitanja, pisanja i izgovora, koji omogućavaju polazniku da od početka aktivno učestvuje u nastavi, polaznik postaje sposoban da razume i upotrebljava poznate izraze i jednostavne rečenice, povezane sa konkretnim situacijama iz svakodnevnog života.

    A 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI SREDNJI STEPEN A2

Ovaj stepen je osmišljen za polaznike sa osnovnim poznavanjem nemačkog jezika. Na ovom stepenu se proširuje stepen poznavanja gramatike i fond reči, što omogućava polazniku da se snalazi u različitim oblastima svakodnevnog života. Težište nastave je na aktivnom i pre svega usmenom vežbanju jezika, praćenim čitanjem i vežbama razumevanja, pisanja i gramatike. Na taj način, polaznik se osposobljava da prilično slobodno priča u određenim situacijama.

    A 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Ovaj stepen je namenjen polaznicima koji su već savladali osnovnu gramatiku i koji su sposobni da slobodno pričaju u određenim situacijama. Nepripremljen možeš sudelovati u razgovorima o poznatim temama i temama tvog interesa. Možeš pričati priču ili sadržaj knjige ili film a i opisati svoje reakcije. Možeš razumeti glavne tačke mnogih TV i radio programa o trenutnoj problematici, te razumeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Možeš se snaći u većini situacija dok putuješ u neku zemlju.

    B 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Na ovom stepenu možeš dati jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za tvoju profesiju i interese. Možeš dati mišljenje na temu. Možeš razumeti većinu TV vesti, programe trenutnih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Možeš koristiti jezik sa dozom rečitosti i spontanosti koji omogućuju kontakt s izvornim govornikom. Možeš sudelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirući svoja gledišta.

    B 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIZI NAPREDNI STEPEN C1

Ovaj stepen namenjen je polaznicima koji su položili ispit „Zertifikat Deutsch“ ili imaju znanje nemačkog jezika na odgovarajućem nivou. Akcenat je na konverzaciji o različitim aktuelnim temama i na čitanju tekstova raznih stilova. Na taj način polaznik intenzivno vežba slobodan i tečan govor, kao i razumevanje tekstova o konkretnim i apstraktnim temama. Može jasno da se izražava (usmeno i pismeno) o različitim temama i da iznese svoj stav o aktuelnim pitanjima. Polaznik postaje sposoban da se sporazume dovoljno spontano i tečno, tako da je razgovor sa sagovornikom čiji je nemački jezik maternji, moguć bez većeg napora.

    C 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C2

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da usavrše svoje znanje nemačkog jezika. Vežba se konverzacija, čitanje (uključujući i literarne tekstove), i pisanje raznih vrsta tekstova, npr. sažetaka, eseja, itd. Po završetku kursa polaznik je sposoban da razume zahtevne, duže tekstove i da se spontano, tečno, jasno i detaljno izražava i kad su kompleksne teme u pitanju.

    C 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)