Kurs Španskog

Novi cenovnik važi od 20. januara 2015. g.

Španski jezik

broj polaznika

Broj časova dnevno Broj dolazaka nedeljno Stara cena

Nova cena za jedan nivo (32 časa)

4 +

Dva časa (2×45 min) Dva puta 16.000,00

13.000, 00

3

Dva časa (2×45 min) Dva puta 19.200,00

16.000,00

2

Dva časa (2×45 min) Dva puta 22.400,00

19.000,00

 

Individualna nastava ( 45 minuta )

1.350,00