Kurs Arapskog

iStock_000014356439Small

Novi cenovnik važi od 20. januara 2015. g.

Arapski jezik

broj polaznika

Broj časova dnevno Broj dolazaka nedeljno Stara cena Nova cena za jedan nivo (32 časa)

4 +

Dva časa (2×45 min) Dva puta 17.600,00 14.000, 00

3

Dva časa (2×45 min) Dva puta 20.800,00

16.000,00

2 Dva časa (2×45 min) Dva puta 27.800,00

23.000,00

 

Individualna nastava ( 45 minuta )

1.350,00