Italijanski jezik

Italijanski jezik (italijanski: italiano ili lingua italiana) je romanski jezik, kojim govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski temelji se na firentinskom narečju. Italijanski je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama.

Sve popularniji italijanski jezik po broju polaznika i interesovanju visoko se kotirao i u edukativnom centru Bejza. U Bejzi možete naučiti ili usavršiti italijanski jezik na svim nivoima. Svi kursevi su bazirani na evropskim standardima. Nastava se odvija u malim grupama, učionice su multimedijalno opremljene i koriste se najsavremenije metode učenja stranog jezika – učiti strani jezik onako kako ste naučili maternji jezik: slušanjem, ponavljanjem, gledanjem. Časovi su bazirani na komunikativnom pristupu. Polaznici koji imaju predznanje iz italijanskog jezika mogu uraditi ulazni test za utvrđivanje tačnog stepena i nivoa znanja. Test je pismenog tipa, besplatan je i može se uraditi svakog dana od 10-18 časova.

Kurs italijanskog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A1

Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih formula koje mogu da zadovolje konkretne potrebe. Učenik zna da se predstavi i da predstavi druge, može da postavi pitanja u vezi sa ličnim podacima i da odgovori na takva pitanja (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako želi da sarađuje.

    A 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI SREDNJI STEPEN A2

Polaznik može da razume i koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa okruženjem od neposrednog značaja (kao na primer: osnovne informacije o osobi i o njenoj porodici, kupovina, lokalna geografija, posao). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu jednostavnih informacija u vezi sa porodičnom i svakodnevnom tematikom. Može da opisuje na jednostavan način aspekte svog života i svog okruženja kao i elemente koji se odnose na neposredne potrebe.

    A 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Polaznik koji savlada ovaj stepen u stanju je da razume bitne tačke jasnih poruka na standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja kroz neku oblast u kojoj se govori taj jezik. Može da sastavlja jednostavne i suvisle tekstove na njemu poznate teme ili one koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i da objašnjenja o mišljenjima i projektima.

    B 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Sa ovim stepenom, polaznik može da razume širok spektar kompleksnih i prilično dugih tekstova i iz njih može da izvuče srž. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajuće reči. Koristi jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da kontroliše diskurzivnu strukturu, mehanizme povezivanja i kohezije.

    B 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIZI NAPREDNI STEPEN C1

U stanju je da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.

    C 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C2

Može da sa lakoćom razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, da rekonstruiše argumentaciju i ponudi objašnjenja u  okviru koherentne prezenacije sadržaja. Može da se izrazi spontano, veoma tečni i precizno, i da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.

    C 2         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)