Grčki jezik

Naučite jedan od najstarijih živih evropskih jezika!

Grčki je indoevropski jezik i spada u tzv. jezike izolate, što znači da nema sebi sličnog.
Grčko pismo broji 24 slova i koristi se već preko 2,5 milenijuma ( oko 2800 godina) i ono je osnova ostalih evropskih pisama (latinice i ćirilice). Grčko pismo je preuzeto od Feničana.
Mnoge reči koje se koriste u svakodnevnom govoru u mnogim evropskim jezicima, a uglavnom su vezane za umetnost, nauku i kulturu, potiču iz grčkog jezika.

– gramatika grčkog jezika je dosta pravilna, dosledna, sa jako malo izuzetaka
– grčki jezik je dosta lak za učenje sa aspekta govornika srpskog jezika, jer logika grčke rečenice uglavnom odgovara logici srpske rečenice

Faze u evoluciji grčkog jezika:

klasični ili starogrčki,
helenistički (iz perioda Aleksandra Makedonskog),
vizantijski i
savremeni koji se naziva novogrčkim

Da li ste znali da je književnost pisana na grčkom jeziku, grčkim pismom najstarija evropska književnost?
Edukativni centar Bejza je mesto gde ćete naučiti grčki jezik od profesionalnog predavača i upoznati se sa kulturom Grčke!

Kurs grčkog jezika

Program nastave

NIŽI POČETNI STEPEN A1

Niži početni stepen učenja grčkog jezika podrazumeva učenje grčkog alfabeta, čitanja i pisanja, kao i savladavanje izgovora specifičnih glasova u grčkom jeziku. Polaznik na ovom nivou uči da predstavi sebe i druge, uči brojeve, dane u nedelji, mesece u godini, članove uže i šire porodice, različite namirnice, jela i sl., tako da je po završetku ovog stepena sposoban da pruži odgovor na osnovna pitanja koja se tiču njegove ličnosti i da prati jednostavne instrukcije. Takođe, može da ostvari jednostavnu komunikaciju u cilju zadovoljenja svojih elementarnih potreba (npr. snalaženje na ulici, porudžbine u restoranu i sl).

A1

NIŽI POČETNI STEPEN (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(dva meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(dva meseca)

VIŠI POČETNI STEPEN A2

Na višem početnom stepenu polaznik produbljuje svoja znanja iz gramatike i proširuje krug tema o kojima može da razgovara. Informacije koje može da pruži o sebi i drugima su detaljnije, može na jednostavan način da komunicira o svojim interesovanjima, porodici, radnom mestu i sl. Može da sastavi i da razume jednostavne tekstove na određene teme.

A2

VIŠI POČETNI STEPEN (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI STEPEN B1

Na ovom stepenu polaznik razvija sposobnost da opiše događaje, iskustva, ambicije i želje, da učestvuje u jednostavnoj raspravi na opšte teme, tako da po završetku ovog stepena, polaznik može „svojim rečima“ da prepriča, pismeno i usmeno, pročitani tekst ili nešto što je čuo, da hvata kraće beleške o onome što sluša, da prati film jednostavnije radnje i sl.

B1

SREDNJI STEPEN (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI NAPREDNI STEPEN B2

Niži napredni stepen učenja pruža mogućnost sticanja dobrog znanja grčkog jezika. Polaznik otklanja i poslednje gramatičke nepoznanice, širi svoj rečnik, razlikuje različite stilove izražavanja (npr. razlikuje svakodnevni izraz od akademskog), može da govori o složenim temama, konkretnim ili apstraktnim.

B2

NIŽI NAPREDNI STEPEN (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C1/C2

Na naprednom stepenu učenja grčkog jezika polaznik razvija bogat rečnik koji će mu omogućiti da razume duge, opširne, zahtevne, tekstove i da učestvuje u razgovorima najšireg spektra tema uz sposobnost poigravanja rečima i korišćenje metafora.

C1

NAPREDNI STEPEN C1 (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

 

C2

NAPREDNI STEPEN C2 (ukupno 64 časa)

NIVO

DNEVNO

SEDMIČNO

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)