Međunarodno priznati GESE ispit

Šta je GESE? GESE ( Graded Examinations in Spoken English ) je testiranje sposobnosti slušanja i konverzacije. Testiranje se vrši usmeno jedan-na-jedan sa Trinity ispitivačem. Kome je namenjen GESE? GESE je namenjen kandidatima koji su učili engleski kao strani, drugi ili izborni jezik. Postoje GESE nivoi koji odgovaraju svakom kandidatu. 12 GESE nivoa raspoređenih u četiri stepena: Initial (nivo 1-3), Elementary (nivo 4-6), Intermediate (nivo 7-9) i Advanced (nivo 10-12).

Trinity Collage London

Ukoliko želite da dobijete međunarodno priznati sertifikat koji će Vam biti prolaz u zemlje engleskog govornog područja, kod nas možete izabrati pohađanje nastave na odgovarajućem nivou svog znanja i time se pripremiti za polaganje GESE ispita.