Engleski Jezik

iStock_000012752944SmallNajpopularniji, „internacionalni“ jezik govori sam za sebe. A i Vi ga u edukativnom centru BEJZA možete naučiti ili usavršiti. Stoga ne treba pričati o engleskom jeziku, već pričati na engleskom.

U edukativnom centru BEJZA engleski jezik moguće je učiti na svim nivoima. Nastava se odvija u malim grupama, učionice su multimedijalno opremljene i koriste se najsavremenije metode učenja stranog jezika – učiti strani jezik onako kako ste naučili maternji jezik: slušanjem, ponavljanjem, gledanjem. Časovi su bazirani na komunikativnom pristupu. Kao literatura koriste se oksfordski udžbenici Headway. Po završetku kursa svi polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat / uverenje o savladanom stepenu.

Organizujemo i dodatne aktivnosti i zanimljivosti. Jednom mesečno u sali za projekcije edukativnog centra BEJZA polaznici mogu odgledati film sa podnaslovom i sinhronizacijom na engleskom. U slobodno vreme mogu boraviti u čitaonici i čitati brošure, novine i knjige iz naše male arhive, konsultovati se i razgovarati sa profesorima. Polaznici koji imaju predznanje iz engleskog jezika mogu uraditi ulazni test za utvrđivanje tačnog stepena i nivoa znanja. Test je pismenog tipa, besplatan je i može se uraditi svakog dana od 9-18 časova. Ukoliko postoji potreba, može biti i usmenog karaktera.

Kurs engleskog jezika

Program nastave

POČETNI STEPEN A1

Početni stepen engleskog jezika podrazumeva intenzivno učenje engleske gramatike, pisanja, čitanja i izgovora. Posebna pažnja poklonjena je konverzaciji i slušanju. Polazici na ovom stepenu, koristeći prosta vremena, mogu da sastave jednostavne rečenice i da se izraze na jednostavan način pomoću naučenih fraza i izraza. Ovaj stepen im omogućava da pišu i govore jednostavno i uopšteno o prošlosti i budućnosti, kao i da se sporazumevaju sa sagovornikom u okviru mogućnosti koje im pruža stečeno znanje o glagolskim vremenima.

    A 1         POČETNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIŽI SREDNJI STEPEN A2

Na ovom stepenu polaznikovo znanje gramatike i nivo upotrebe jezika napreduju. Ovaj stepen ga priprema za srednji stepen engleskog jezika. Vokabular se brzo obogaćuje. Posebno se obrađuje buduće vreme, a ostala prosta vremena se ponovo detaljnije obrađuju. Polaznik može sa lakoćom da razume ono što pročita i da izrazi svoje želje u pisanoj formi pomoću pojmova koje je naučio. Na kraju ovog stepena polaznici bi trebalo da se bez problema sporazumevaju u svakodnevnim situacijama i pišu kompleksnije rečenice.

    A 2         NIŽI SREDNJI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

SREDNJI STEPEN B1

Srednji stepen mogu pohađati polaznici koji su završili niži srednji stepen, kao i oni koji prilično tečno govore engleski jezik. I ovaj stepen podrazumeva intenzivno učenje gramatike engleskog jezika, pisanja, izgovora, čitanja, kao i slušanje. Polaznici vežbaju vođenje konverzacije, dobijaju bogata gramatička vežbanja. Na kraju ovog stepena oni mogu da vode konverzaciju sa sagovornikom o raznim temama, da pišu kompleksne rečenice i paragrafe, čitaju i razumeju cele pasuse i da se sadržajno verbalno izraze o određenoj temi.

    B 1         SREDNJI    

    NIVO    

    DNEVNO    

     SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

VIŠI SREDNJI STEPEN B2

Viši srednji stepen je predviđen za polaznike koji su završili srednji stepen, poseduju visok stepen znanja engleskog jezika i govore ga tečno i čisto. Gramatika se uči do najsitnijih detalja, a posebna pažnja se poklanja konverzaciji, koja treba da bude fluentna i sa što manje grešaka. Četiri veštine (pisanje, slušanje, konverzacija i čitanje) se u potpunosti razvijaju i utemeljuju. Prilikom komunikacije polaznici su u mogućnosti da koriste svoj napredni vokabular, složene glagole i konstrukcije. Mogu da vode konverzaciju sa sagovornikom o raznim temama. Polaznici koji su dospeli do ovog nivoa, mogu da gledaju filmove na jeziku koji uče, slušaju diskove i u poziciji su da razumeju sve to sa lakoćom.

    B 2         VIŠI SREDNJ    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NIZI NAPREDNI STEPEN C1

Polaznici koji su dospeli do ovog stepena uspešno i precizno mogu formulirati i preneti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno mogu opisati i predstaviti složene teme. Mogu razumeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za svoju struku. Mogu se razgovetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik mogu koristiti uspešno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke mogu razumeti TV programe i filmove.

    C 1         NIŽI NAPREDNI    

    NIVO    

    DNEVNO    

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

NAPREDNI STEPEN C2

Polaznici koji su dospeli do ovog stepena, ili oni koji nakon urađenog testa provere znanja žele da nastave sa učenjem jezika od ovog stepena, mogu da očekuju da njihov vokabular i konverzacija napreduju do nivoa karakterističnog za ljude kojima je engleski maternji jezik. U isto vreme, oni su spremni za različite međunarodne ispite , kao što su TOEFL, IELTS, itd.

    C 2         NAPREDNI    

    NIVO    

    DNEVNO     

    SEDMIČNO    

UKUPNO

Nivo 1

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 2

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)

Nivo 3

2 časa

2 Dana

32 časa(2 meseca)