Ebru umetnost

ebru

Novi cenovnik važi od 20. januara 2015. g.

Ebru umetnost

broj polaznika

Broj časova dnevno Broj dolazaka nedeljno Stara cena

Nova cena za mesec dana (12 časova)

3

Tri sata ( 3x 60 min)

Jednom nedeljno 12.000,00

9.000, 00

2

Tri sata ( 3x 60 min) Jednom nedeljno 12.000,00

12.000,00

1

Tri sata ( 3x 60 min) Jednom nedeljno 20.000,00

20.000,00